VELKOMMEN TIL Byggmester Tore Abrahamsen

Firma Byggmester Tore Abrahamsen har drevet virksomhet i Kragerøskjærgården og på fastlandet i Kragerø siden 1987.

Arbeidsområdene er:
  • Nybygg, tilbygg, rehabilitering, reparasjon og vedlikehold av bolighus, hytter, uthus og brygger
  • Montering av piper og ovner
  • Legging av heller og belegningsstein og muring
  • Vaktmestertjenester (tilsyn, stenging og åpning av hytter)
Foruten byggmester Tore Abrahamsen er det 3 ansatte med fagbrev som tømrer, og en ansatt med lang erfaring i ovnsmontering, stein og betongarbeider.
  • Godkjent lærlig bedrift
Firmaet har sentral godkjenning i 4 godkjenningsområder.
  • Utførende tømrerarbeider og montering av trekonstruksjoner
  • Plassstøpte betongkonstruksjoner
  • Innmåling og utstikking av tiltak
  • Overordnet ansvar for utførende (bygning, anlegg eller konstruksjoner, tekniske installasjoner)
 
Er lokalt godkjent prosjekterende og søker i tiltaksklasse 1. Godkjent for montering av ovner, og rehabilitering og montering piper.

Generell informasjon

Adresse

Byggmester Tore Abrahamsen

Skåtøyveien 109 3780 SKÅTØY, Norway

Kontakt info

E-post : abratore@online.no
918 50 561